Osallistumisehdot

Nautinnolliset messut 2022

Paikka:

Osoite:


Pystyttäminen: 
Aukioloaika: 
Purku: 

OSALLISTUMISEHDOT

1. Näyttelyosastot

Kaikki näyttelyosastot sisältävät yhden myyntipöydän. Oman näyttelyosaston ulkopuolelle ei saa asettaa mitään. Lisätilan käytöstä sovitaan ja veloitetaan erikseen. Osaston saa halutessaan myös ilman pöytää, mutta hinta pysyy samana. Näytteilleasettaja ei saa suurentaa näyttelyosastoaan ilman järjestäjän suostumusta. Järjestäjällä on oikeus lisätä tai vähentää enintään 10% näytteilleasettajan varaamaa pinta-alaa. Järjestäjä määrää näyttelyosastojen sijainnin ja lähettää näytteilleasettajalle kartan/kuvan, johon osaston sijainti sekä mitat on merkitty. Mikäli näytteilleasettaja käyttää luvatta lisätilaa, perii järjestäjä lisätilan hinnan kaksinkertaisena messutapahtuman jälkeen. Lisätilaksi lasketaan kaikki ylimääräinen myyntitila, jonka näytteilleasettaja vie näyttelyosastoon kuuluvan tilan lisäksi.

Mainosmateriaalin (julisteet, tiedotteet, yms.) kiinnittäminen seiniin ja rakenteisiin on ehdottomasti kiellettyä.

Näytteilleasettaja ei saa luovuttaa tai vuokrata osastoaan eteenpäin kolmannelle osapuolelle ilman järjestäjän lupaa.

2. Näytteilleasettajaksi hakeminen

Näyttelyosaston varaus tehdään lähettämällä ilmoittautumislomake. Järjestäjän vahvistama sopimus sitoo molempia osapuolia. Järjestäjä raadittaa kaikki hakemuksen lähettäneet näytteilleasettajat. Hakemukseen tulee kirjoittaa kattava kuvaus tuotteista tai linkki sivustolle mistä tuotteita näkee. Järjestäjällä on oikeus kieltää joidenkin tuotteiden tai palveluiden myynti tapahtumassa. Myytävien tuotteiden on sovittava yhteen messujen yleisilmeen kanssa. Järjestäjällä on oikeus poistaa tuotteet sekä palvelut, jotka eivät sovi kyseisille messuille. Tuotteita / palveluita ei saa markkinoida tavalla, josta aiheutuu muille näytteilleasettajille taikka asiakkaille häiriötä. Mikäli näytteilleasettaja ei maksa osallistumismaksua määräaikaan mennessä, ei ota vastaan näyttelyosastoaan viimeistään xxx tai rikkoo olennaisesti osallistumisehtoja tai niiden täydennykseksi annettuja ohjeita, palautuu näyttelyosasto järjestäjälle. Näyttelyosaston palautuessa järjestäjälle jostain edellä mainituista syystä on järjestäjällä oikeus periä messuihin liittyvät maksut täysimääräisinä näytteilleasettajalta. Osaston palautuessa järjestäjälle on tällä oikeus käyttää sitä haluamallaan tavalla.

3. Maksu

Näyttelyosaston varaus on sitova vasta maksusuorituksen näkyessä tilillä. Viivästyskorko korkolain mukaan. Näytteilleasettajalla on oikeus peruuttaa osallistumisensa seitsemän (7) arkipäivän sisällä siitä, kun järjestäjä on lähettänyt näytteilleasettajalle laskun messuille osallistumisesta, ei kuitenkaan myöhemmin kuin kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen messujen alkamista. Näyttelyosaston peruutus on tehtävä sähköisesti tai kirjallisesti. Edellä mainittu sääntö on voimassa, vaikka laskun eräpäivä olisi myöhemmin. Laskun saapumisajaksi katsotaan laskun lähetyshetki sähköpostilla, ellei vastaanottaja muuta erikseen todista. Mikäli näyttelyosasto peruutetaan yli 30 vrk ennen messuja, maksusta palautetaan 50%. Alle 30 vrk ennen messuja peruutetuista näyttelyosastoista ei makseta rahoja takaisin. Järjestäjä pidättää aina vähintään 10€ laskun loppusummasta toimistokuluja. Mikäli osaston maksu ei näy tilillä messujen alkaessa ei osastoa saa käyttöön.

4. Kulkuluvat

Kulkulupia luovutetaan näytteilleasettajille xxx. Kulkuluvat ovat henkilökohtaisia ja niiden on oltava näkyvästi esillä koko messujen ajan, myös pystyttämisen sekä purkamisen aikana. Kulkulupia ei saa luovuttaa tai myydä kolmansille osapuolille. 

5. Pystyttäminen ja purku

Näytteilleasettajat vastaavat itse oman paikkansa rakentamisesta, järjestämisestä, somistamisesta, purkamisesta sekä poiskuljetuksesta ja siivoamisesta. Pystyttämisen sekä purkamisen aikana on pidettävä huoli, että kulkureittejä ei tukita ja muille näytteilleasettajille annetaan tilaa toimia. Tavaran kuljetus tapahtuu pää- ja lastausoven kautta, lastausovi on suljettu tapahtuman aikana. Näyttelyosaston purkamista ei saa aloittaa ennen purkuajan alkamista. Osaston täytyy olla tyhjä ja siisti purkuajan päättymiseen mennessä. Mikäli näyttelyosasto on jätetty siivoamatta tai purkamatta, on järjestäjällä oikeus laskuttaa näytteilleasettajaa siivoamisesta ja/tai purkamisesta koituneesta työstä. Järjestäjällä on oikeus kieltää hyvän maun vastaisia, tapahtuman yleisilmeeseen sopimattomia tai liian suuria rakenne- ja somistusratkaisuja. Suurille tai painaville rakenteille on pyydettävä järjestäjältä erikseen lupa.

6. Pysäköinti

7. Kahvi ja lounas

8. Elintarvikemyynti

Elintarvikemyyjillä on oltava näkyvissä myyjän nimi ja yhteystiedot. Elintarvikemyyjien on huolehdittava siitä, että heillä on toimintaansa liittyvät luvat ja ilmoitukset kunnossa.

9. Sähkö

Järjestäjä vastaa yleisvalaistuksesta. Näytteilleasettaja voi tilata osastolleen sähkön. Sähkö varataan näytteilleasettajahaun yhteydessä. Järjestäjä ei vastaa mahdollisen sähkökatkoksen aiheuttamista kuluista ja vahingoista. Näytteilleasettaja vastaa osastolleen tuomistaan sähkölaitteista.

10. Vahingot, vakuutukset ja turvallisuus

Näytteilleasettajat vastaavat itse kaikista näyttelyosastonsa tuotteille, rakenteille, laitteille yms. sattuneista rikkoutumis-, varkaus- sekä muista vahingoista. Näytteilleasettaja vastaa kaikista oman näyttelyosastonsa tuotteiden, rakenteiden, laitteiden, palveluiden, yms aiheuttamista esine- tai henkilövahingoista, joita aiheutuu kolmansille osapuolille (asiakkaille, näytteilleasettajille, messualueen kalustukselle, messualueelle tai järjestäjille). Näytteilleasettaja vastaa itse asianmukaisten vakuutusten hankkimisesta. Näytteilleasettajat huolehtivat itse tuotteidensa käyttöön liittyvistä luvista sekä maksuista. Järjestäjä vastaa messualueen yleisestä järjestyksestä. Järjestäjä ei vastaa näytteilleasettajien omaisuuden vioittumisesta tai katoamisesta. Näytteilleasettajien on noudatettava yleisiä voimassa olevia lakeja, järjestäjän antamia ohjeita ja sääntöjä sekä turvallisuusohjeita sekä paloturvallisuusohjeita. Hätäuloskäyntien edustat on pidettävä tyhjinä!

11. Force majeure

Järjestäjällä on oikeus ylivoimaisen esteen vuoksi peruuttaa tai siirtää tapahtuma. Järjestäjä ei vastaa tästä aiheutuneesta viivästyksestä tai vahingosta. Ylivoimaisena esteenä voidaan pitää järjestäjän vaikutusalueen ulkopuolella tapahtuvaa asiaa, jota järjestäjä ei ole kohtuudella voinut ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia ei järjestäjä olisi kohtuudella voinut välttää. Näihin esteisiin lukeutuvat mm. lakko, boikotti tai muu työtaistelutoimenpide sekä tulipalo tai muu käyttöä estävä tapahtuma taikka alihankkijaa kohdannut este.

Hakemalla paikkaa messuilta sitoudut noudattamaan yllämainittuja sopimusehtoja sekä niiden täydennykseksi annettuja erityisehtoja ja muita ohjeita.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

Suomenkielisiä osallistumisehtoja pidetään perustana mahdollisia tulkintatapauksia käsiteltäessä.

Tiedustelut:
info@nautinnollisetmessut.fi


Siirry sivun alkuun